Materiały i urządzenia stosowane podczas usuwania oraz zabezpieczania azbestu i innych substancji szkodliwych oraz sanitacji terenów skażonych.

 
Worki z PE do odpadów budowlanych
Worki z polipropylenu
Worki z PE do śmieci