Materiały i urządzenia stosowane podczas usuwania oraz zabezpieczania azbestu i innych substancji szkodliwych oraz sanitacji terenów skażonych.

 
Komory dekontaminacyjne
Urządzenia do tworzenia podciśnienia
Odkurzacze