Materiały i urządzenia stosowane podczas usuwania oraz zabezpieczania azbestu i innych substancji szkodliwych oraz sanitacji terenów skażonych.

 
Preparaty usuwające zabrudzenia ropopochodne na podstawie żywych bakterii
Preparaty usuwające zabrudzenia ropopochodne
Środki